Aktuellt

Aktuell information för medlemmar i Brf Amorina 3

Här finns aktuell information och viktiga datum som rör föreningen och medlemmarna, som exempelvis pågående och kommande arbeten och aktiviteter. Här finns även de senaste informationsbreven att ladda ner.

På gång just nu!

Dränering västra sidan och kortsidorna

Dräneringen har dragit ut på tiden då vi inväntat tillstånd från kommunen. Arbetet påbörjas på Lidnersgatan för att fortsätta på Love Almqvists Väg och västra sidan.Gångbroar in till fastigheten kommer att finnas när kortsidor dräneras.

(20220405)

Övernattningslägenheten ej bokningsbar fram till juni

Renovering av övernattningslägenheten pågår för fullt. Tyvärr medföljer vissa  åtgärder en del oljud. Vi hoppas på överseende med detta. Arbetet beräknas pågå till slutet av maj.

(20220406)

Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) - efterkontroll

OVK-efterkontroll och injusteringar kommer att genomföras i maj av AB Franska Bukten. De som fått anmärkningar som måste åtgärdas har fått information om detta. Arbeten som ska utföras av Franska Bukten kommer inte att utföras vid detta tillfälle utan bokas in med respektive medlem. Information kommer till berörda. 

(20220407)

Digitala bokningssystem och infotavlor

Vi inväntar fortfarande information om komponenter och uppdaterad programvara. Mer info/instruktioner kommer närmare installation.

(20220407)

Nya portar och entrepartier

I april kommer bytet till nya fina träportar, sidodörrar och entrepartier att sätta igång.

(20220407)

Kom ihåg!

  • NYA PORTAR OCH FRONTPARTIER - PÅBÖRJAS 25 APRIL
  • DRÄNERING VÄSTRA SIDAN OCH KORTSIDORNA - FROM APRIL
  • STÄD- OCH TRIVSELDAG - 7 MAJ
  • EFTERKONTROLL OVK - MAJ
  • RENOVERING AV ÖVERNATTNINGSLÄGENHET - TOM MAJ
  • ÅRSSTÄMMA - 18 JUNI

INFORMATIONSBREV

10 april 2022

15 feb  2022

Informationsbrev - April 2022

Ladda ner informationsbrev

Informationsbrev - Februari 2022

Ladda ner informationsbrev

11 nov 2021

4 nov 2021

4 nov 2021

Informationsbrev om kommande arbeten - Nov 2021

Ladda ner informationsbrev

Informationsbrev - November 2021

Ladda ner informationsbrev

Informationsbrev - OVK

Ladda ner informationsbrev