Boende

När du köpte den lägenhet som du nu bor i, var det egentligen inte lägenheten du köpte, utan 1/61-del av hela Brf Amorina 3:s område, samt rätten att bo i den lägenhet du har. Detta innebär att du och alla vi andra har ett ansvar för vår förening och skall vara aktsamma om vår gemensamma egendom. 

Boende - Din lägenhet


Ansvar

Som medlem ansvarar du för skötsel av din egen lägenhet medan föreningen svarar för att fastigheten fungerar och underhålls. Även inom lägenheterna svarar föreningen för vissa åtgärder, särskilt vad gäller värme, vatten och sanitet (VVS). Gränsdragningarna mellan dessa områden kan lätt bli föremål för missförstånd. I stadgarna framgår tydligt vad som gäller.


Som medlem är man skyldig att notera skador eller brister vare sig de hör till det egna ansvaret (för att själv åtgärda) eller till föreningens område, så att de blir åtgärdade. 

Du har som lägenhetsinnehavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med t ex reparationer i din lägenhet. Du är exempelvis ansvarig för ytskikt på golv, väggar, tak, glasrutor och din ytterdörr. Om du ska byta ytterdörr har dock föreningen vissa krav på utseende. Skador vid inbrottsförsök belastar din hemförsäkring, inte föreningens.

Om ditt försäkringsbolag skulle vara av en annan åsikt - meddela styrelsen.

För att läsa mer om boende i Brf Amorina 3, klicka på snabblänkar eller gå direkt till sidan "Trivselregler"