Styrelse och valberedning

STYRELSEN

ORDFÖRANDE
:
Theodor Elander


LEDAMÖTER:
Mimmi Björklund, Madeleine Johansson, Johan Eriksson, 

och Ebba Hägg.

SUPPLEANTER:
Nils-Fredrik Lothigius och Oscar Rönnlund.


STYRELSENS UPPGIFT:
Det är styrelsens uppgift att förvalta husen och området - både på kort och lång sikt. Ofta är det ekonomin som styr besluten och styrelsen gör allt den kan för att hålla nere kostnader och göra så effektiva investeringar som möjligt. De enda inkomster en bostadsrättsförening har är medlemsavgifter och hyror.


Styrelsemöten är inte öppna för andra medlemmar. Samtliga styrelseledamöter har tystnadsplikt. Mellan mötena arbetar styrelsen med att följa upp fattade beslut och förbereda nya. Du som medlem är varmt välkommen med idéer! Kom ihåg att styrelseledamöterna arbetar helt och hållet på sin fritid, vilket gör att de inte alltid kan vara så tillgängliga som de skulle vilja. 


VALBEREDNINGENS UPPGIFT:
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till styrelse och revisorer i föreningen. Om du är intresserad av att föreslå någon av dina grannar eller dig själv, kontakta då valberedningen. Kontaktuppgifter till valberedningen anslås i god tid före stämman.

KONTAKTA STYRELSEN:
Använd gärna kontaktformuläret som finns här, för att kontakta styrelsen. Ni kan även lämna en lapp i styrelsens brevlåda i entrén på Love Almqvist väg 10. Anonyma lappar undanbedes.