Vattenskada

Vid vattenskada

Om du råkar ut för en vattenskada – kontakta omedelbart styrelsen, förvaltaren och ditt försäkringsbolag. 

Råkar du ut för vattenskada på grund av en granne, gör samma sak och ta dessutom kontakt med din granne.