Vattenskada

Vattenskada

Om du råkar ut för en vattenskada – kontakta omedelbart styrelsen, förvaltaren och ditt försäkringsbolag. Råkar du ut för vattenskada på grund av en granne, gör samma sak och ta dessutom kontakt med din granne.