Felanmälan

Om du vill göra en felanmälan på något som hör till fastigheten, fyll i formuläret och ange vad felanmälan gäller. Anmälan går direkt till förvaltningsbolaget och fastighetsskötaren kommer att göra en bedömning om ärendet kan vänta och åtgärdas i samband med rondering eller om det är så brådskande att de behöver åka ut direkt. Är felet av allvarlig karaktär och du själv tagit direktkontakt, sätt gärna en lapp på det föremål som du felanmält för att informera dina grannar och glöm inte meddela detta till Fastighetsägarna. 


Övrig felanmälan. 
Några företag har egen felanmälan. Dessa gäller:
Tvättstugan: Söderkyl. För felanmälan gällande maskiner i tvättstugan gå till - Bo/tvättstugan
Hissar: S:t Eriks Hiss. Felanmälan görs direkt på journummer: 08 - 522 58 00.


Felanmälan

I menyn, för respektive ärende, finns information om var du ska vända dig om du vill göra en brådskande felanmälan på något som hör till fastigheten. När du har felanmält, sätt gärna en lapp på det föremål som du felanmält för att informera dina grannar. Glöm ej att även meddela Fastighetsägarna om du gör felanmälan själv. Antingen via formuläret ovan eller genom att ringa 08 - 617 76 00.

Fastighetsskötaren som tar emot felanmälan kommer att göra en bedömning om ärendet kan vänta och åtgärdas i samband med rondering i föreningen eller om det är så brådskande att dom behöver åka ut direkt.

OBSERVERA!
Tänk på att ni som medlem kan få ersätta kostnad för utryckning och åtgärd själva. I föreningens stadgar finns reglerat vad som är bostadsrättsinnehavares ansvar och vad som är föreningens ansvar.