Sophantering

Hushållssopor

Hushållssopor slängs i soprummet. Tryck gärna ihop innehållet i din soppåse så mycket som möjligt innan du slänger den.

Återvinning

Föreningen erbjuder återvinning av förpackningar, returglas, tidningar samt metallförpackningar. I återvinningsrummet får inget annat avfall slängas än det som anges på respektive behållare. Slängs annat avfall i återvinningsrummet så som övriga grovsopor och elektronik tvingas föreningen betala höga straffavgifter, vilket på sikt urholkar föreningens ekonomi. Mer detaljerad info återfinns under respektive rubrik nedan.

Glas och returglas

Insamling av färgat och ofrägat glas sker i särskilda kärl. Tänk även på att gamla dricksglas, fönsterglas, speglar och annat tillverkat i glas och sorteras som glas och med fördel kan kastas i glasbehållaren istället för i övriga sopor.

Tidningar

Tidningar och kataloger slängs i kärlet som är avsett för det. Observera att kartong inte ska slängas i samma kärl som tidningar. Det är bra om ni häller ur tidningarna ur den eventuella papperspåse ni har burit ner dem i så tar de mindre plats.

Batterier

Gamla batterier, bil- och mc-batterier forslar du själv till närmaste återvinningsstation för omhändertagande. Det är inte tillåtet att lämna detta i soprummet. Även elartiklar som till exempel eltandborstar och rakapparater lämnar du på en återvinningscentral, inte i vårt soprum. Den mobila miljöstationen kommer 4 gånger per år till Kristineberg och även där kan du lämna el-artiklar och miljöfarligt avfall.

Matavfall

Matavfall slängs i soprummet i särskilda bruna kärl för just matavfall. Speciell brun papperspåse används till matavfallet.

Förpackningar

Det är viktigt att alla förpackningar som slängs i soprummet viks ihop eller rivs isär och placeras i anvisade behållare i källsorteringsrummet. Observera att tidningar och pappersförpackningar ska sorteras i olika kärl. Om dina kartonger ej ryms i kärlet, vänta med att slänga dem då vi får betala dyrt för för kartonger som ligger på golvet.

Metallförpackningar

Det finns speciellt avsedda kärl för metallförpackningar. Här slänger ni rengjorda och torra förpackningar av plåt och aluminium såsom konservburkar, aluminiumformar och värmeljushållare.

Övrig återvinning

För övrig återvinning hänvisar vi till stadens återvinningscentraler samt återvinningen nere vid Konsum Kristineberg. Exempel på sådant som ska sorteras på någon av stadens återvinningscentraler är elektronik, vitvaror samt glödlampor och lysrör.

Grovsopor

Föreningen har ingen uppsamling av grovsopor. Släng era grovsopor på någon av Stockholms återvinningscentraler. Inför varje trivsel- och arbetsdag beställer vi en container där ni kan slänga grovsopor. Den mobila miljöstationen kommer 4 gånger per år till Kristineberg och även där kan du lämna el-artiklar och miljöfarligt avfall.