Digitalt låssystem iLOQ S5

Fördelarna med låssystemet är många, bl. a. kan borttappade nycklar spärras, tillfälliga nycklar kan delas ut på distans för entreprenörer, nya nycklar till boende ordnas direkt i fastigheten, inga rekvisitioner eller besök hos låssmedsbutiker etc.

OM iLOQ S5 
iLOQ drivs helt utan batterier och el. När den elektroniska nyckeln sätts i låset genereras rörelse energi som är strömkällan för att läsa av behörighet och öppna dörren. iLOQ S5 är ett självkommunicerande låssystem, vilket innebär att alla lås, nycklar och enheter kommunicerar och sprider information mellan varandra. Det gör säkerheten beständig och låssystemet uppdaterat och intakt. Behörigheter läggs på nyckeln, vilket gör att en nyckel kan användas till alla lås man ska ha tillträde till. Mer information om iLOQ S5 finns här. 

Bra att veta:
Då nycklarna drivs av rörelseenergi, kan det i början upplevas att det krävs några försök för att öppna dörren. Men man lär sig ganska snabbt hur nyckeln fungerar och det är oftast en vanesak.
KEE - med app i mobilen ges möjlighet att öppna entrédörrar på distans. 
Nyckelskåp - för utlämning av tillfälliga och akuta nycklar på distans. 

Korta instruktioner för läsarna i porten.
Kod: Avsluta koden med fyrkant.
Tagg: Använd helst Rfid-taggen i iLOQ-nyckelns huvud och vänta ett par sekunder på att lampan slår om från orange till grönt. Fördröjningen beror på sökning av uppdateringar, spärr av ev. förlorade nycklar och säkerställande av systemet.

Frågor? Kontakta styrelsen/nyckelansvarig om ni inte hittar svar på er fråga. Kontaktformulär finns här. 

Läsare och koddosa

Nyckel med tagg för avläsning

Drivs av rörelseenergi

El- och batterifritt låssystem