Köksfläkt

Information om köksfläktar

Ventilationen i vårt hus bygger på självdrag med mekanisk frånluft med fläktar på taket, vilket betyder att bara köksfläkt med kolfilter och utblås tillbaka till köket eller en fläktkåpa avsedd för självdrag får användas. 

En felkopplad motordriven fläkt trycker in ditt matos eller din cigarettrök i andra lägenheter utefter hela stammen - och den är lång. Har du ofta problem som kan tyda på att någon kopplat in en fläkt med motor ska du i första hand kontakta styrelsen. Det kan bli nödvändigt med felsökning längs hela stammen för att hitta ansvarig lägenhetsinnehavare, som då riskerar att få betala utryckningen.