Brandsäkerhet

Brandvarnare

Varje lägenhet är utrustad med en brandvarnare. Det är styrelsens skyldighet att tillhandahålla brandvarnare till de medlemmar som saknar det. Därefter är det medlemmens ansvar att hålla den funktionsduglig. 

Om ni saknar en brandvarnare, kontakta styrelsen.