Belysning

Ledbelysning och rörelsedetektorer

All belysning i föreningens inomhusutrymmen är LED och på flera ställen i fastigheten finns även rörelseaktivering.
Miljöbelysning färdigställde konverteringen till LED den 1 mars 2021 och lämnade då 5 års på-platsen-garanti. Detta  innebär att Miljöbelysning kostnadsfritt byter ut lampor som eventuellt går sönder till och med den 28 februari 2026*.
Felanmälan görs direkt till Miljöbelysning på följande länk:
https://www.miljobelysning.nu/felanmalan/
*Gäller inte åsknedslag eller fel som orsakats av yttre omständigheter.