Valberedningen

Valberedningen

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till styrelse och revisorer i föreningen. Om du är intresserad av att föreslå någon av dina grannar eller dig själv, kontakta då valberedningen. Kontaktuppgifter till valberedningen anslås i god tid före stämman.