Styrelsen 2020

ORDFÖRANDE:
Jenny Ekman
LEDAMÖTER:
Jenny Ekman, Eric Wretström
Anders Cederfjord, Agnes Dahl, Oscar Rönnlund, Rickard Hedin, Rosie Samuelsson
SUPPLEANTER:
Klas Hermansson och Christopher Ågren

STYRELSENS UPPGIFT:
Det är styrelsens uppgift att förvalta husen och området - både på kort och lång sikt. Ofta är det ekonomin som styr besluten och styrelsen gör allt den kan för att hålla nere kostnader och göra så effektiva investeringar som möjligt. De enda inkomster en bostadsrättsförening har är medlemsavgifter och hyror.

Styrelsemöten är inte öppna för andra medlemmar. Samtliga styrelseledamöter har tystnadsplikt. Mellan mötena arbetar styrelsen med att följa upp fattade beslut och förbereda nya. Du som medlem är varmt välkommen med idéer! Kom ihåg att styrelseledamöterna arbetar helt och hållet på sin fritid, vilket gör att de inte alltid kan vara så tillgängliga som de skulle vilja.