Info om trapphus

Information om vad som får finnas i trapphusen för Brf Amorina 3

I enkäten som tidigare skickats ut till samtliga medlemmar framkom från flera hushåll att man önskar se tydligare riktlinjer över vilka föremål som får finnas i trapphusen.

Framförallt framkom åsikter gällande vagnar, pulkor, husdjur etc. Generellt kan sägas att inga föremål får finnas i trapphusen. Dels på grund av brandrisk och eventuell svårighet vid utrymmning, men även på grund av den allmänna trivseln. Vi har speciella utrymmen avsedda för vagnar och cyklar. Pulkor etc ska förvaras i respektive hushålls förråd om man inte har plats för dem inne i lägenheten.
Husdjur får inte vistas mer än nödvändigt i trapphusen på grund av allergiker men även av sanitära skäl.
Vi hoppas med detta ha klargjort att trapphusen ska hållas fria från ovan nämnda diverse föremål.
Med vänliga hälsningar
/Styrelsen Brf Amorina 3